Yhteiskunnan eriytyminen haastaa hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta

Sosiaalinen, taloudellinen ja fyysinen turvallisuus ovat keskeisiä hyvinvoinnin edellytyksiä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Hyvinvointi merkitsee osallisuutta, kyvykkyyttä ja voimavaroja hallita omaa elämää. Tarvitaan ratkaisuja, jotka ehkäisevät taloudellista ja koulutuksellista eriarvoistumista sekä palveluita, jotka edistävät yhdenvertaisuutta.