Demokratian, tasa-arvon ja osallisuuden vahvistaminen

Toimivassa demokratiassa kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnallisiin ja omaa elämää koskeviin päätöksiin. Ratkaisuissa haetaan keinoja demokratian ja tasa-arvon vahvistamiseksi.