Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä tulevaisuus

Aikamme suurimpia haasteita on toteuttaa systeeminen muutos ja oikeudenmukainen siirtymä, joka vähentää päästöjä radikaalisti sekä varmistaa, ettei luonnonvarojen kulutus ylitä globaalia kantokykyä. Lisäksi on turvattava luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Ratkaisuissa haetaan oikeudenmukaisuutta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Ympäristönmuutos ja luonnonvarat