Strateginen tutkimus – Ratkaisuja tieteestä

Strategisen tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä koko on keskeistä tutkimushankkeissa.

Strateginen tutkimus

Strateginen tutkimus on

  • yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa
  • tieteellisesti korkealaatuista, monitieteistä ja pitkäjänteistä
  • ratkaisukeskeistä
  • dialogia tutkijoiden ja tiedon tarvitsijoiden välillä

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

  • ehdottaa vuosittain valtioneuvostolle ajankohtaisia tutkimusteemoja
  • avaa valtioneuvoston päättämien teemojen pohjalta tutkimusohjelmia
  • valitsee rahoitettavat hankkeet yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tieteellisen laadun perusteella
  • vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista
    toimii Suomen Akatemian yhteydessä

Strateginen tutkimus lukuina 2015–2023

23 rahoitettua ohjelmaa

97 hanketta

10 päättynyttä ohjelmaa

n. 55,5 milj. euroa myönnettyä tutkimus­rahoitusta vuosittain