Suomen Akatemian lakisääteisenä tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta rahoittamalla sitä ja osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön. Suomen Akatemialla on myös erilaisia asiantuntijatehtäviä. Viranomaisena Suomen Akatemian tulee myös edistää toimintansa avoimuutta, antaa asiointia koskevaa neuvontaa ja tiedottaa palveluistaan. Strategisen tutkimuksen vastuualue on osa Suomen Akatemian hallintovirastoa ja strategisen tutkimuksen neuvosto toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Strategisen tutkimuksen vastuualue vastaa ratkaisujatiteesta.fi sivustosta ja näin ollen sivuston tietosuojaseloste noudattaa pääsääntöisesti Suomen Akatemian vastaavaa selostetta.

Lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi Suomen Akatemiassa voidaan käsitellä esimerkiksi sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) edellyttämällä tavalla. Suomen Akatemiassa noudatetaan hyvää hallinto- ja tietojenkäsittelytapaa.

Mikäli käsittely liittyy Suomen Akatemian lakisääteisiin velvoitteisiin, henkilötietoja voidaan yleensä käsitellä suostumuksesta riippumatta. Lisäksi joissain tapauksissa Suomen Akatemia voi käsitellä henkilötietoja myös suostumuksen perusteella. Tällaisissa tapauksissa kysymme tietojen käsittelyyn erikseen suostumusta ja rekisteröidyllä on oikeus myös peruuttaa se milloin tahansa.

Lisäksi tietosuojalainsäädäntö turvaa rekisteröidylle muun muassa seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada tietää, käsitelläänkö Suomen Akatemiassa rekisteröidyn henkilötietoja, ja saada tarvittaessa myös pääsy näihin tietoihin.
  • Oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista.
  • Oikeus siihen, että Suomen Akatemia rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä muun muassa tilanteessa, jossa tietojen paikkansapitävyys kiistetään tai tietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Oikeus rekisteröidyn henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittelyn perusteena on yleisen edun mukaisen tehtävän suorittaminen.
  • Oikeus tehdä rekisteröidyn lainvastaiseksi katsomasta henkilötietojen käsittelyn johdosta valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu, tietosuoja@om.fi tai puh. 029 561 6670.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat pyynnöt sekä havainnot mahdollisista tietoturvapoikkeamista pyydetään toimittamaan sähköpostitse Suomen Akatemian kirjaamoon: kirjaamo(a)aka.fi. Suomen Akatemialla on myös tietosuojavastaava, johon voi ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä: tietosuoja(a)aka.fi, puh. 029 533 5000 (vaihde).

Tarkemmat tehtävä- tai järjestelmäkohtaiset kuvaukset henkilötietojen käsittelystä ovat alla olevissa tietosuojaselosteissa. Selosteissa kuvataan, mikä on kussakin tilanteessa henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste, mitä tietoja käsitellään, mistä tiedot saadaan, mihin tietoja luovutetaan, käsitelläänkö niitä ETA-alueen ulkopuolella ja miten tietoja säilytetään. Selosteissa kerrotaan tarkemmin myös rekisteröidyn oikeuksista.

Suomen Akatemia voi ulkoistaa käsittelytehtäviä ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietosuojakäytäntöjen muutoksista ilmoitetaan Suomen Akatemian verkkosivuilla (www.aka.fi).

Tietosuojapolitiikka

Suomen Akatemian tietosuojapolitiikassa määritellään Akatemian tietosuojaorganisaatio sekä vastuut ja sitoudutaan noudattamaan tietosuojaperiaatteita henkilötietojen käsittelyssä. Akatemian tietosuojapolitiikka on myös osa osoitusvelvollisuuden täyttämistä.

Tietosuojaselosteet

Evästekäytännöt

Käytämme ratkaisujatieteesta.fi -verkkosivuillamme cookie-toimintoa eli evästeitä.

Seuraamme verkkosivujemme kävijävierailuja ja keräämme automaattisesti anonyymejä tilastotietoja sivujemme käytöstä. Osa tästä tiedosta kerätään evästetoiminnon kautta. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Eväste ei ole ohjelma eikä se sisällä viruksia tai levitä haittaohjelmia. Käytämme evästeitä siksi, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustollamme sekä analysoida ja parantaa sivustomme toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän optimoinnissa. Vierailijaa ei voida suoraan tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Keräämme tietoa siitä, miten sivujamme käytetään. Näitä tietoja ovat tiedot siitä, millä sivuilla vieraillaan, mitä IP-osoitetta ja palvelinta käytetään, mistä maista käyttäjät tulevat sivustolle, mitä hakusanoja käytetään, milloin liikenne sivuillemme tulee, onko käyttäjän tietokone tai selain aiemmin vieraillut sivustoillamme sekä tieto siitä, millä sivulla kävijä vieraili ennen Suomen Akatemian sivustoa. Evästeiden keräämä informaatio tallennetaan EU/ETA -alueella oleville servereille.

Suomen Akatemia käyttää Snoobi-palvelua, joka on verkkosivujen kävijädatan analysointipalvelu. Palvelu tuottaa anonyymia tilastotietoa käyttäjistämme ja prosessoi evästeiden tuottamaa tietoa, jonka avulla saamme selville sivukäyntien lukumäärän, käyttäjien lukumäärän, mitä selaimia käyttäjät käyttävät ja missä maassa, kaupungissa tai alueella käyttäjät ovat. Lue lisää Snoobista.