Suomen Akatemia pyrkii takaamaan palveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee ratkaisujatieteesta.fi -verkkosivustoa. Sivuston ylläpidosta vastaa strategisen tutkimuksen vastuualue, joka osa Suomen Akatemian hallintovirastoa. Osa sivuston sisällöstä (esimerkiksi pdf-dokumentit) on sijoitettu strategisen tutkimuksen verkkosivustolle, joka on osa Suomen Akatemian verkkosivuja (ww.aka.fi). Strategisen tutkimuksen verkkosivuja koskee Suomen Akatemian saavutettavuusseloste.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten puutteet mainitaan jäljempänä.

Ratkaisujatieteesta.fi-sivusto on julkaistu lokakuussa 2021 ja sen kehitys on edelleen käynnissä. Sivustolle tehtiin saavutettavuusarviointi kolmannen osapuolen toimesta marraskuussa 2021. Arvioinnissa esiin tulevia puutteita ja kehittämiskohteita ollaan parhaillaan korjaamassa.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Sivustolle on linkitetty huomattava määrä pdf-tiedostoja, jotka sijaitsevat alun perin strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. Osassa niistä on vielä saavutettavuuspuutteita. Pdf-tiedostoja on jo kehitetty saavutettaviksi, ja työ niiden muuttamiseksi saavutettavaan muotoon jatkuu.

Palvelussa on myös ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Aktiivisen kohteen korostaminen

Päävalikossa aktiiviset elementit on merkitty ohjelmallisesti mutta niitä ei ole korostettu visuaalisesti. Ja toisessa valikossa päinvastoin. WCAG 1.3.1

Linkkien erottuvuus

Linkit on erotettu leipätekstistä värillä eikä niissä ole esitetty muuta visuaalista vihjettä (esim. alleviivaus tai nuoli). WCAG 1.4.1, 3.2.4

Tekstin ja taustan kontrastit

Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa havaittiin seuraavia puutteita:

 • Haun placeholder -teksti.
 • Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus -linkki valikossa (tummempi väri 3,7:1).
  WCAG 1.4.3

Tekstin suurentaminen

Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi kun vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi. Seuraavanlaisia ongelmia havaittiin:

 • Twitter-syötteet ja “Lataa lisää” -painike menevät päällekkäin.
  WCAG 1.4.4

Näppäimistönavigointi

Kaikkiin elementteihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen. Esim.

 • Sosiaalisen median jakopainikkeet. WCAG 2.1.1

Selausansa

Someseinän ohittaakseen näppäimistön käyttäjän tulee selata sisältöä hyvin pitkään, että hän pääsee jatkamaan sivun käyttöä. WCAG 2.1.2

Sivurakenteen ohjelmallinen merkitseminen

Sivun kaikkia alueita ei ole merkitty ohjelmallisesti, esim.

 • Toinen valikko (Navigation)
 • Pääsisältöalue puuttuu (Main)
 •  Mobiilissa valikon rooli on virheellisesti yliajettu roolilla role=”dialog”

WCAG 1.3.1, 2.4.1

Kohdistusjärjestys

Näppäimistöllä navigoidessa elementit tulisi käydä läpi loogisessa järjestyksessä. Järjestyksen tulisi olla yhteneväinen visuaalisen esityksen kanssa. Seuraavissa kohdissa huomattiin puutteita:

 • Kun mobiilivalikon avaa “hamburger”-ikonista, niin kohdistin siirtyy päänavigaation taakse eli ei ole näkyvissä. Kohdistin ei siis siirry heti valikon linkkeihin.
 • Sama koskea hakua mobiilissa.

WCAG 2.4.3

Modaalidialogit

Palvelussa aukeaa modaalidialogeja, mutta niiltä puuttuu saavutettava nimi. WCAG 2.4.3

Linkkien tarkoitus

Sivustolla on paljon linkkejä, jotka avautuvat uuteen ikkunaan. Tieto on ilmaistu visuaalisesti ikonilla mutta ei ohjelmallisesti. WCAG 2.4.4

Näkyvä kohdistus

Eri selaimilla näkyvä näppäimistön kohdistusindikaattori vaihtelee eikä välillä näy. WCAG 2.4.7

HTML-koodin laatu

Sivuilla havaittiin jonkin verran HTML-koodin virheitä, mm. tupla-id-määritteitä, sisäkkäisyysongelmia, virheellisiä attribuutteja ja tupla-attribuutteja. WCAG 4.1.1

Haitarielementit

Haitarielementit (Accordion) on merkitty Välilehtinä (Tabs). WCAG 2.4.3, 4.1.2

Ilmoitukset ja palautteet

Kun twitter-julkaisuja ladataan lisää, niin palautetta onnistuneesta latauksesta ei tule. WCAG 4.1.3

Mobiilissa valikko ja haku

Päävalikon käytössä mobiilissa havaittiin seuraavia puutteita.

 • Valikon ja haun avaus-/sulkupainike ei vaihda valikon tilaa eli aria expanded=”false” koko ajan.
  WCAG 1.3.1, 4.1.2

Haku

Hakutoiminnossa havaittiin seuraavia puutteita.

 • Nimilapussa (aria-label) on ohjeet “Käytä nuolinäppäimiä…” mutta siitä puuttuu informaatio, että kyseessä on Haku.

Yleinen saavutettavuus, WCAG 1.1.1.

Evästebanneri

Evästebannerissa havaittiin seuraavia puutteita.

 • Nimilapussa (aria-label) englanninkielinen teksti “GDPR Cookie Banner”.
 • “Evästeasetuksissa” painikkeen rooli on linkki.
 • Kun evästeasetukset avataan, niin modaalidialogin nimilappu on englanninkielinen “Dialog Window (Press escape to close)”.
 • Evästeasetuksien sisältöä ei lueta ollenkaan Voiceover-ruudunlukijalla.

Yleinen saavutettavuus, WCAG 1.1.1, 4.1.2

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 12.11.2021. Saavutettavuuden arvioinnin teki kolmannen osapuolen yritys (Eficode Oy). Selostetta tarkistettiin viimeksi 16.11.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Löysitkö palvelusta saavutettavuuteen liittyviä ongelmia? Kerro meille, niin teemme parhaamme niiden korjaamiseksi. Ota yhteyttä sähköpostilla: strateginentutkimus@aka.fi

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle.
Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
verkkolomake
vaihde 0295 016 000