Luonnon köyhtyminen horjuttaa yhteiskunnan vakautta

Luonnon köyhtyminen uhkaa yhteiskunnan turvallisuutta, koska se heikentää talouden rakenteita, ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä, sekä yhteiskunnan huoltovarmuutta ja vakautta. Sen vuoksi luonnon köyhtymisen pysäyttäminen vaatii nykyistä määrätietoisempaa ja rohkeampaa johtajuutta poliittisilta päättäjiltä.

  • Talous ja terveys linkittyvät kiistattomasti luonnon monimuotoisuuteen. Myös Suomen huoltovarmuus ja muutoskestävyys riippuvat luonnon monimuotoisuudesta. Luonnon köyhtymistä ei ole kuitenkaan riittävästi huomioitu kansallisissa riskiarvioissa ja turvallisuusstrategiassa.
  • Suomen luonnon tila ja syyt sen heikkenemiseen tunnetaan hyvin. Myös tutkimustietoon perustuvia keinoja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi on jo saatavilla. Keinoihin tarttuminen vaatii päättäjiltä rohkeutta, ja kykyä tehdä vaikeita päätöksiä myös silloin, kun ne herättävät vastustusta.
  • Luonnon monimuotoisuutta turvaava toiminta vaatii määrällisiä ja aikaan sidottuja tavoitteita, ja niiden saavuttamisen seuraamista ja varmistamista. Nykyisen lainsäädännön korvaaminen luontolailla tarjoaisi konkreettisen perustan luonnon monimuotoisuutta turvaaville toimenpiteille.
  • Myös vapaaehtoisia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan, mutta pelkästään niihin luottaminen ei saa aikaan riittävän isoja muutoksia riittävän nopealla aikataululla. Poliittisten päättäjien on luotava selkeät reunaehdot ja pitävät säännöt luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.
Aihetta tutkivat hankkeet: BIODIFUL

Lisätietoja

BIODIFUL

Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus

Ympäristönmuutos ja luonnonvarat