Sosiaaliturvan digitalisaatio vaatii ihmisoikeuksien huomioimista

Digitalisaation ja automaation hyödyt ja riskit kasvavat samassa suhteessa. Sosiaaliturvan uudistamisen kohteena on koko yhteiskunta, myös sen heikoimmat ja haavoittuvimmat jäsenet. Kestävässä digitalisaatiokeskustelussa tulee tunnistaa taloudellisten päämäärien lisäksi myös yhteiskunnalliset tavoitteet, joita teknologian tulisi palvella.

  • Digitaalisia järjestelmiä suunniteltaessa ja niiden murtumia korjattaessa tulee harkita, onko palvelun tai prosessin digitalisointi ylipäätään tarpeellista ja palveleeko se toivottua päämäärää. Dataprojektien tavoitteiden selkeyttämiseen ja eettisten jännitteiden luotaamiseen on kehitetty tehokkaita työkaluja, joita tulisi hyödyntää nykyistä enemmän erityisesti julkishallinnossa. Yksi tällainen työkalu on suomeksikin saatavilla oleva DEDA Data Ethics Decision Aid.
    Aihetta tutkivat hankkeet: REPAIR
  • Yksipuolisesti hallinnon tarpeisiin suunniteltu teknologia voi johtaa tehottomiin ja käyttäjilleen epätarkoituksenmukaisiin lopputuloksiin. Jotta voidaan päästää yhteiskunnallisesti kestäviin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, teknologian suunnittelun ja käyttöönoton tulee olla osallistavaa ja inklusiivista. Siinä tulee ottaa huomioon konkreettiset seuraukset teknologian käyttäjille eli julkishallinnon ammattilaisille ja sen asiakkaille.
    Aihetta tutkivat hankkeet: DataLit, DigiIN, REPAIR
  • Digitaaliset palvelut, joiden sisällöt ja toiminnallisuudet on suunniteltu mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi, tukevat eri käyttäjäryhmien mahdollisuutta käyttää palveluita. Palveluissa käytettävä selkeä kieli ja helposti hahmotettavat toiminnallisuudet siis parantavat palvelujen saavutettavuutta ja esteettömyyttä.
    Aihetta tutkivat hankkeet: DigiIN

Lisätietoja

DataLit

Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko

DigiIN

Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan

REPAIR

Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut

Teknologian, talouden ja työn murrokset