Luottamus on algoritmisen päätöksenteon edellytys

Epäluottamusta voidaan tuntea tekoälyn taustalla olevia ihmisiä, tekoälysovelluksia ja julkista valtaa kohtaan. Luottamusta tekoälypohjaisiin palveluihin ja päätöksentekoon voidaan rakentaa vastuullisen suunnittelu- ja kehitystyön avulla. Luottamus tekoälyä kohtaan rakentuu monikantaisesti.

 

 • Tekoälyn toimintojen ja roolin selkeyttäminen on osa vastuullista, läpinäkyvää ja eettistä suunnittelua. Tällaisessa suunnittelussa huomioidaan se, että kansalaisilla on oikeus saada ymmärrettävää ja ajantasaista tietoa siitä, miten julkisen toimijan käytössä olevat algoritmiperustaiset sovellukset vaikuttavat heidän elämäänsä ja millä perusteella algoritmisia päätöksiä tehdään. Kansalaisille on oltava selvää, miten ja kuka tekoälyä hyödyntää ja kuka siitä hyötyy.
  Aihetta tutkivat hankkeet: DigiIN, ETAIROS, IDA
 • Jos digitaalisista palveluista ei tiedetä, ei niitä voida myöskään käyttää. Jotta palveluja tarvitsevat löytäisivät digitaaliset palvelut ja pystyisivät käyttämään niitä, tarvitaan monikanavaista tiedottamista sekä tietoa erilaisista digitukea ja -opastusta tarjoavista tahoista.
  Aihetta tutkivat hankkeet: DigiIN
 • Digitaalisten palveluiden yleistyessä on tärkeää vahvistaa palvelujen käyttäjien tietoturvataitoja ja luottamusta erityisesti arkaluontoisten tietojen tietoturvaa kohtaan. Epävarmuus digitaalisten palvelujen tietoturvasta sekä mahdolliset puutteet omassa tietoturvaosaamisessa aiheuttavat huolta erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien keskuudessa.
  Aihetta tutkivat hankkeet: DigiIN, IDA
 • Tekoälyn ohjaus, kehittäminen ja hyödyntäminen ovat keskeisiä valtakunnallisia tietopoliittisia tavoitteita. Osallisuuden lisäämiseksi ja tietopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan valtioneuvoston asettama elin, esimerkiksi Digitoimiston yhteydessä toimiva neuvottelukunta.
  Aihetta tutkivat hankkeet: ETAIROS

Lisätietoja

DigiIN

Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan

ETAIROS

Eettinen tekoälyn hyödyntäminen yhteiskunnan ohjauksessa

IDA

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa

Teknologian, talouden ja työn murrokset