Politiikkasuositukset

Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä (12/2019) (pdf)

Siirtyminen lineaaritaloudesta kohti kestävää kiertotaloutta vaatii sidosryhmiltä tiivistä yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja yhteiskunnallisella tasolla. Sidosryhmiä ovat kaikki, jotka voivat toiminnallaan vaikuttaa kiertotalouteen siirtymiseen tai joihin kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa. CICAT2025 Kiertotalouden […]