Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus

Sosiaaliturva voi tukea kestävyysmurrosta

Ilmastonmuutos, biodiversiteetin väheneminen ja luonnonvarojen liikakäyttö johtavat ihmiskunnan hyvinvointia uhkaavaan kestävyyskriisiin, johon nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei ole varautunut. Sosiaalipolitiikan tulee mahdollistaa kestävyysmurroksen mukaiset muutokset markkinoilla eikä hidastaa niitä, ja murros tulee […]

Politiikkasuositukset

Hyvinvointiyhteiskunnan digitaaliset palvelut yhdenvertaisiksi 1/2022 (pdf)

Hyvinvointiyhteiskunnan digitaalisten palveluiden toteutuksessa on epäonnistuttu huomioimaan haavoittuvammassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeet. Jos palveluita ei kehitetä tosiasiallisesti yhdenvertaisiksi, digitalisaation tavoitteet eivät toteudu. Tämä voimistaa väestön eriarvoistumista ja lisää syrjäytymisen riskiä. […]